انعقاد تفاهم نامه همکاری بين مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد
تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بين مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد منعقد شد.
تفاهم نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای و پژوهشکده مدیریت توسعه و تجاری سازی محصول نوین
برای ایجاد تحول فرآیند های آموزش های مهارتی؛
تفاهم نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و پژوهشکده مدیریت توسعه و تجاری سازی محصول نوین با هدف ایجاد تحول نوآورانه در تکمیل حلقه مهارت افزایی و اشتغال مهارت محور منعقد شد.
امنیت شغلی کارگران با اصلاح قانون کار
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی: تلاش کردیم با تشریک مساعی که هم خود کارگران و هم کارفرمایان، اساتید حوزه کار و مراکز مطالعاتی و پژوهشی بتوانیم اصلاحی از مواد قانون کار را به دولت پیشنهاد بدهیم که انشاالله در مراحل تصویب قرار بگیرد.